AniPlan vikt

Djur kan utveckla följdsjukdomar på grund av övervikt.

Fetma är den största orsaken till sjukdomar hos djur. Liksom hos människor kan djur utveckla följdsjukdomar på grund av övervikt. Exempel på dessa är artros, hjärt­kärlsjukdomar och diabetes.

Det kan vara svårt att bedöma hur mycket katten bör väga. Vår erfarna personal hjälper till med hullbedömning och vägning, och kan ge råd om idealvikt samt passande utfodring.

I AniPlan är regelbunden kontrollvägning gratis och du är välkommen att väga din katt hur ofta du vill. Har din katt inte sin idealvikt eller om du har frågor finns även gratis foderrådgivning.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.