AniPlan vaccination

Katter vaccineras för att förebygga sjukdomar hos individen och för att hindra smittspridning till andra djur.

Vaccination för katter innehåller årlig vaccinering mot kattsnuva samt vart tredje år vaccinering mot kattpest (parvo). Ytterligare vaccineringar som kan vara aktuella men som inte ingår i AniPlan är felin leukemi, kattaids (felint immunosuppresivt virus) och rabies. Du beslutar i samråd med din veterinär om vilka tilläggsvacciner som ditt djur eventuellt är i behov av.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.