AniPlan avföringsprov (plus)

Analys av kattens avföring visar om katten är infekterat med tarmparasiter.

Ofta syns inga tydliga symtom på en sådan parasitinfektion, men den påverkar ändå katten negativt och medför risk för spridning till andra katter. I AniPlan avföringsprov ingår analys för förekomst av flera olika parasiter. Analysen av avföringen visar om det är nödvändigt att avmaska eller ej.

Du får som djurägare, ett provtagningsask att ta med hem. Det innehåller allt du behöver för att ta provet och anvisningar för hur du portofritt sänder provet till laboratoriet. Provsvaret får du sedan av din klinik. Om det visar sig att katten behöver avmaskas får du råd och recept på lämpligt medel av din klinik. Avmask­ningsmedel ingår inte i AniPlan avföringsprov.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.