AniPlan katt

Hos oss är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat AniPlan.

AniPlan är anpassat efter din katt och har tagits fram av våra veterinärer i syfte att i första hand förebygga sjukdom och åkommor och i andra hand upptäcka dessa i ett tidigt skede. Med AniPlan följer också rabatter på ytterligare undersökningar och behandlingar samt djurmat och butiksvaror. Nedan kan du läsa mer om de behandlingar som ingår i AniPlan samt de rabatter som erbjuds till dig som AniPlan kund. 

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.