Rabatt på alla tandbehandllingar

Tandbehandlingar är vanligt förekommande.

Exempel på tandbehandlingar är tandstensborttagning, polering av tänderna, extraktion av tänder, rotfyllning och andra kirurgiska ingrepp i munhålan.

Alla tandåtgärder utförs under gasnarkos för att minimera risken att hunden ska andas in bakteriefyllda partiklar som frigörs under tandstens­borttagningen, då detta skulle kunna leda till lunginflammation.

Behandlingens omfattning avgörs av graden av parodontit eller tandresorption hos patienten. Vid tandbehandlingen görs en undersökning av tänder och tandkött, och man mäter eventuella tandköttsfickor samt röntgar tandrötterna. Tandstenen avlägs­nas med ett ultraljudsinstrument med en rundad metallspets som vibrerar mot tandstenens yta. Äldre tänder kan ha missfärgningar som inte går att ta bort. Efter tandstensborttagningen brukar tänderna poleras, vilket gör att emaljytan blir glattare och uppkomsten av nya beläggningar fördröjs. Med AniPlan ges 10 % rabatt på hela tandbehandlingen.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.