Rabatt på AD+HD+Knä-Röntgen

För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna.

Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ).

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Vad beträffar höftleds­ armbågsledsröntgen skickas bilderna till SKK för central bedömning. En officiell bedömning och registrering hos SKK sker efter 12 respektive 18 månaders ålder beroende på ras. I AniPlan ges 10% rabatt på röntgen undersökningen.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.