AniPlan receptföreskrivning

Varje receptförskrivning bygger på en ingående kunskap om en individ.

Bara veterinärer får skriva ut läkemedel på recept och med några få undantag får detta bara göras efter undersökning av djuret. Alla arvoden för receptförskrivning till din hund är inkluderat i AniPlan.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.