Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2017

Specialområde

Allmän medicin, hudsjukdomar och mjukdelskirurgi.