Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Specialområde

Kirurgi och Allmän medicin