Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2014

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin, mjukdelskirurgi och ultraljud

Lisa är just nu på föräldraledighet