Karolina Enlund

Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 20xx

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi & odontologi

Forskarstudent inom odontologi