Legitimerad djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötarexamen

Specialområde

Poliklinik och operation.

Madeleine är just nu på föräldraledighet.