Legitimerad djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötarexamen

Specialområde

Operation, tand och poliklinik