Christina Dunström

Legitimerad djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötarexamen

Specialområde

Polikliniken