Legitimerad djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötarexamen med vidareutbildning i hudsjukdomar

Specialområde

Polikliniken