Legitimerad djursjukskötare/Klinikchef

Utbildning

Djursjukskötarexamen

Specialområde

Poliklinik & operation