Tillstånd som kan kräva en medicinsk utredning är exempelvis när ett djur har börjat dricka mycket, äta dåligt, kräkas ofta eller har diarré.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00

Vi utreder mage/tarm-problem

Akut sjukdom med kräkning och/eller diarré förekommer ofta hos hundar och katter. Problemen kan visa sig som allt från lös avföring till svåra tillstånd med kraftig diarré. Men även om symptomen är lätta indentifiera, t.ex. kräkning, diarré, buksmärta, feber, matvägran/dålig aptit och nedsatt allmäntillstånd, kan orsaken vara svår att fastställa.

När bör du kontakta veterinär?

Enklaste regeln är faktiskt att alltid ringa sin veterinär och be om råd. AniCura Gärdets Djurklinik har ett dedikerat och erfaret mage-tarm-team som utreder, diagnostiserar och behandlar magproblem hos hund och katt.

Välkommen att kontakta oss!

Medicinsk utredning kan även behövas vid beteendeförändring allmäntillstånd eller avvikande pälskvalitet eller muskelansättning. Den medicinska utredningen inleds med att djurägaren får svara på frågor om djurets sjukdomshistoria (anamnes). Därefter görs en klinisk undersökning och vanligtvis tas blodprover för att få en uppfattning om hundens eller kattens blodvärden samt funktionen hos inre organ. Ofta kompletteras undersökningen med urinprov och utökad blodprovstagning, för t ex hormonanalys.

Utifrån vad som framkommit av anamnes, undersökning och provtagning kan även olika bilddiagnostiska undersökningar ingå i utredningen, t ex röntgen, ultraljudsundersökning eller endoskopi. Ibland blir det aktuellt att skriva in hunden eller katten för att göra mer omfattande undersökningar, t ex vissa ämnesomsättningsrubbningar, eller för att ge behandling av sjukdomssymtomen och den underliggande sjukdomen.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00