De vanligaste orsakerna till att en hund eller katt opereras i huden är att den har fått en bitskada eller en ”knöl” (nybildning eller annan förändring) i huden.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00

AniCura Gärdets Djurkliniks operationsteam!

Vi utför de flesta mjudelsoperationer på hund och katt. Här ger vi en kort sammafattning av den information som du som husse eller matte till en kirurgipatient får ta del av innan ni kommer hit.

Inlämning från kl 07.30

Intag till operation på Gärdets Djurklinik sker mellan kl 7.30 på er bokade dag. Då vi tar emot i turordning, vilket innebär att det kan förekomma viss väntetid.

Ditt djur ska:

  • Vara fastande efter midnatt. Ge gärna ett mindre mål mat sent på kvällen med tanke på den kommande fastan. Om djuret lider av någon kronisk sjukdom och/eller äter medicin, kontakta kliniken för rådgivning.
  • Ha tillgång till vatten hela tiden.
  • Vara väl rastad före inlämning.
  • Gärna vara badad, men inte senare än 2 dagar innan operationsdagen.
  • Ha täcke eller liknande på sig för att hålla värmen om djuret väger under 5 kg och/eller saknar päls.

För det kirurgiska ingreppet på ditt djur krävs full narkos

Om ditt djur har ett känt hjärtproblem, eller om hjärtfel är vanligt förekommande i rasen, bör en ultraljudskontroll göras innan narkos. Narkosen anpassas speciellt vid förekomst av hjärtfel. Om djuret är äldre än 7 år rekommenderar vi ett blodprov före narkos för att veta hur de inre organen fungerar och bättre kunna anpassa narkos, smärtlindring och dropp.

Prisuppgift

Rutinmässiga ingrepp, t.ex. kastrationer, debiteras enligt en fast prislista.

Vid mer komplicerade operationer försöker vi alltid att vid förfrågan ge en ungefärlig prisuppgift eller ett kostnadsförslag, men det kan ibland vara svårt att bedöma hur omfattande åtgärder som behövs.

Hemgång

Patienterna turordnas efter ålder och underliggande sjukdomar. Vi kan därför inte i förväg utlova en specifik tid för hemgång, utan ringer då ditt djur är åtgärdat för att bestämma hemgångstid. Det är viktigt att vi får uppgift om det telefonnummer där du (eller annan person som ska hämta djuret) kan nås under dagen.

Kirurgi vid ytliga bitskador och bölder

När katter och hundar är i slagsmål finns stor risk för infekterade sår i huden. Ofta separeras huden från den underliggande vävnaden så att en sårficka uppstår. I kombination med munbakterier från bettet finns stor risk för att en böld eller mjukdelsinfektion ska utvecklas och det kan bli nödvändigt att åtgärda bitskadan eller bölden kirurgiskt. Detta görs genom att bölden öppnas upp och spolas ren, och en dränslang anläggs i sårfickan som hjälper till att hålla såren öppna så att var och sårvätska kan tömmas ut. Även efter att dränslangen tagits bort efter några dagar måste såren hållas öppna, så att skadan kan läka inifrån utan att en ny böld uppstår.

Om bitskadorna är djupa, som t ex när en större hund bitit en mindre hund eller en katt, blir det kirurgiska ingreppet större och kan innefatta t ex bukhåla eller muskulatur.

Kirurgi vid hudnybildningar

Avlägsnande av knölar i huden är ofta både en del av utredningen och behandlingen. Vanligtvis har knölen först undersökts och analyserats med hjälp av cytologisk undersökning så att kirurgen har en uppfattning om ifall det är en misstänkt elakartad tumör som måste tas bort med större marginaler. Beroende på vilken typ av hudförändring det rör sig om och hur stor den är kan man operera bort den i sin helhet eller ta ut en biopsi (vävnadsprov). Den bortopererade vävnaden skickas till laboratorium för analys.

Operation av juvertumör

Kirurgi är den rekommenderade behandlingen vid juvertumör hos hund. Då opereras antingen hela eller delar av juverraden bort, inklusive den regionala lymfknutan, och skickas för laboratorieanalys. I en del fall avlägsnas enbart själva tumören. Om hunden har tumörer i juvren på båda sidorna rekommenderas att de tas bort vid två olika tillfällen, eftersom såren efter en juveroperation är stora och konvalescensen kan bli besvärlig. Inför en juvertumöroperation brukar hunden först utredas med hjälp av blodprover för att ta reda på om den är frisk i övrigt samt om det finns några särskilda narkosrisker. Det görs även en lungröntgen för att se efter om det finns tecken på att tumören har spritt sig.

Även katter med juvertumör kan opereras, men hos detta djurslag är tumörerna oftare elakartade och risken för att de ska återkomma eller att de redan har spritt sig är större än vad den är för hundar. Katter som fått juvertumör till följd av p-piller bör inte ges p-piller utan hellre kastreras.

Operation av analkörtel

En särskild typ av operation i huden är avlägsnande av analkörtel hos patienter med återkommande och svåra problem med analsäcksinflammation. Operationen kräver särskild försiktighet eftersom analkörtlarna sitter i anslutning till ändtarmsöppningen och marginalen är liten till vävnader som kan ta skada av operationen. Det rekommenderas att en pågående inflammation i analkörteln behandlas och att operationen utförs när vävnaden är frisk. Hygienen är mycket viktig vid eftervården, då området är utsatt för bakteriekontaminering. 

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00