Enligt svensk lag ska samtliga hundar vara id-märkta. Vi rekommenderar att även katter id-märks då det kan vara det som hjälper ägaren att återförenas med sin katt om den sprungit bort eller skadat sig.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00

Det är krav på ID-märkning av katter och hundar som ska resa till annat EU-land. Metoderna som används i Sverige idag är märkning med ett mikrochip eller tatuering i vänster öra. ID-märkning med chip är idag den märkningsmetod som används på hund, men även på många katter. Ett mikrochip injiceras under huden mellan skulderbladen. Djuret känner inte av detta mer än en vanlig vaccination. Utekatter märks dock ofta med en tatuering i örat.

Chipmärkning

Märkning med ett mikrochip görs på hundar och blir allt vanligare även på katter. Mikrochipet injiceras under huden mellan skulderbladen på katten eller hunden. Djuret behöver inte sederas för denna injektion och den gör inte ont. Chipmärkning kan utföras från sex veckors ålder och katten eller hunden kan därefter identifieras hela livet. Alla chip har ett unikt id-nummer som registreras i ägarregistret av djurägaren.

För att kunna se id-numret på ett djur som är chipmärkt krävs en speciell avläsare som finns hos polisen, veterinärer och djurhem etc.

Tångmärkning

Tångmärkning är den vanligaste id-märkningsmetoden för katter i Sverige. Märkningen görs vanligen i vänster öra och ser ut som en tatuering när den torkat. För att id-märkas med tång (tatueras) måste katten vara sederad (medicinerad med lugnande medel). Katter märks efter en slumpmässig siffer- och bokstavskombination oftast bestående av 4–5 tecken. Tatueringen läses inifrån örat och utåt.

För- och nackdelar

Fördelen med tatuering med tång är att alla kan läsa av ett nummer i örat och med hjälp av det hitta ägaren. Nackdelen är att man måste sedera (ge lugnande) katten vid märkningen. Vanligt är att katten id-märks i samband med kastration när den ändå är sövd. Ibland kan tångmärkningen med tiden bli otydlig.

Fördelar med chipmärkning är att det kan utföras på unga individer och utföras utan lugnande medel. Nackdelarna är att man inte kan se på en katt om den är chipmärkt och utan avläsare kan inte id-numret läsas av. Ett mikrochip kan med tiden förflytta sig under huden, till annan plats på kattens kropp. Detta utgör också en nackdel, då mikrochipet kan vara svårt att finna.

Det allra bästa är att välja båda märkningstyperna. Med både tatuering och chipnummer ska det mycket till för att katten inte ska kunna identifieras. Kom ihåg att uppdatera registret med det nya id-numret om komplettering sker med ett chip eller en tatuering.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00