Framkallande av kräkning hund och katt

Om du har sett hunden eller katten förtära något olämpligt, t ex ett föremål, läkemedel eller livsmedel som kan vara farligt, bör du uppsöka veterinär snarast. I många fall går det att framkalla kräkning innan föremålet eller ämnet passerat vidare till tarmen.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00

Akutmottagning

AniCura Gärdets Djurklinik har akutmottagning vardagar 8-17, måndag till fredag även till 21, men vi ser helst att du ringer oss innan du åker så att vi kan vara rätt förberedda när du kommer hit.

I de fall ditt djur behöver övernattningsvård samarbetar vi med AniCura Djursjukhuset Albano (tel 08-505 304 00) och AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen (tel 08-505 303 00)  dit vi också hänvisar när kliniken är stängd.

Ett flertal av våra kliniker har möjlighet att framkalla kräkning hos djur. Till hund finns kräkmedel som kan ges i injektionsform eller som ögondroppar. Den här typen av läkemedel kan inte användas till katt. Hos dessa får man istället försöka framkalla kräkning genom att ge låga doser av läkemedel som verkar lugnande och som har kräkning som biverkning. Det är generellt sett svårare att framkalla kräkning hos katt än hos hund.

Om du vet med dig att det inte har gått mer än två till tre timmar sedan hunden eller katten förtärde något olämpligt kan det vara värt att försöka få djuret att kräkas. Även om det förflutit längre tid bör du ta kontakt med veterinär för rådgivning. Vid framkallande av kräkning ska djuret inte uppvisa några förgiftningssymtom och bör vara friskt i övrigt, eftersom de preparat som används innebär en belastning på kroppen. Det är inte alla föremål som är lämpade att kräkas upp. Exempelvis är kräkning mindre lämpligt om djuret svalt något vasst eller frätande.

Observera att du aldrig ska försöka framkalla kräkning hos djuret på egen hand. Risken finns att djuret tar skada av de medel du använder!

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00