Kirurgi i bukhålan inbegriper såväl okomplicerade ingrepp som kastrationer, som större, ofta akuta operationer, såsom avlägsnande av en inflammerad livmoder.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00

Välkommen till Gärdets operationsteam!

Alla som fått en bokad tid för operationstid hos oss får en liten broschyr med information om vad som gäller innan och efter ingreppet. Här har vi sammanfattat den informationen:

Inlämning kl 7.30

Intag till operation sker kl 7.30 då vi tar emot i turordning, vilket innebär att det kan förekomma viss väntetid.

Inför operation ska ditt djur:

  • Vara fastande efter midnatt. Ge gärna ett mindre mål mat sent på kvällen med tanke på den kommande fastan. Om djuret lider av någon kronisk sjukdom och/eller äter medicin, kontakta kliniken för rådgivning.
  • Ha tillgång till vatten hela tiden.
  • Vara väl rastad före inlämning.
  • Gärna vara badad, men inte senare än 2 dagar innan operationsdagen
  • Ha täcke eller liknande på  sig för att hålla värmen om djuret väger under 5kg och/eller saknar päls.

För det kirurgiska ingreppet på ditt djur krävs full narkos

Inför narkosen bör ditt djur inom de senaste 6 månaderna ha genomgått en klinisk undersökning då veterinären lyssnat på hjärtats status. Tyvärr finns dock hjärtfel som inte kan upptäckas genom att endast lyssna på hjärtat.

Om ditt djur har ett känt hjärtproblem, eller om hjärtfel är vanligt förekommande i rasen, bör en ultraljudskontroll göras innan narkos. Narkosen anpassas speciellt vid förekomst av hjärtfel.

Om djuret är äldre än 7 år rekommenderar vi ett blodprov före narkos för att veta hur de inre organen fungerar och bättre kunna anpassa narkos, smärtlindring och dropp.

Prisuppgift

Vid mer komplicerade operationer, som inte kan debiteras enligt fast prislista, försöker vi alltid att vid förfrågan ge en ungefärlig prisuppgift eller ett kostnadsförslag.

Hemgång

Patienterna turordnas efter ålder och underliggande sjukdomar. Vi kan därför inte i förväg utlova en specifik tid för hemgång, utan ringer då ditt djur är åtgärdat för att bestämma hemgångstid. Det är viktigt att vi får uppgift om det telefonnummer där du (eller annan person som ska hämta djuret) kan nås under dagen.

Det finns ett stort antal bukkirurgiska ingrepp. Till de vanligaste hör avlägsnande av äggstockar och livmoder (OHE) vid kastration eller som en del av behandlingen vid livmoderinflammation, samt operation i tarmen i samband med att ett främmande föremål orsakat stopp. Operationer i urinblåsan görs ofta för att avlägsna urinsten, och kan eventuellt även utföras med hjälp av endoskopi, dvs titthålskirurgi. Ett annat exempel på bukoperation är korrigering av medfödd kärlmissbildning i levern.