Det kan vara svårt att själv avgöra om djuret behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning.

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00

Akutmottagning Gärdets Djurklinik

Vi tar emot akutpatienter under klinikens ordinarie öppettider måndag - onsdag 8.00-21.00 samt torsdag - fredag 8.00-17.00.

Då har vi resurser att ta hand om många av de skador och sjukdomar som kan uppstå akut med din katt eller hund. Det kan vara skärsår, krosskador, klämskador, förgiftning, ormbett, föremål i halsen... - listan är lång.

Om ditt djur behöver läggas in för eftervård, observation eller intensivvård har vi ett nära samarbete med AniCura Djursjukhuset Albano och kan erbjuda vårdplats där dygnet runt.

Ring helst i förväg

Vi är tacksamma om vi får en påringning innan ni kommer in med ett akut skadat eller sjukt djur. Det ger oss möjlighet att förebereda mottagandet och att snabbt kunna avsätta rätt resurser. Telefon 08-505 102 00.

När bör veterinär uppsökas akut?

Vid brådskande sjukdomsfall rekommenderar vi dock att du transporterar djuret till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

Andra tillstånd som behöver akut veterinärtillsyn är ormbett, värmeslag, blodig kräkning/diarré, uttorkning, urinstopp, stopp i mag-tarmkanalen, smärta från ögat, allmänpåverkan samt hög feber.

Kontakta oss hellre en gång för mycket än för lite!

Intensivvård

I det fall ditt djur blir mycket allvarligt sjukt kan det behöva vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA). IVA är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande.

Våra veterinärer och djursjukskötare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Samtliga djursjukhus inom AniCura har ett nära samarbete för att utveckla intensivvården inom Norden.

Akutkirurgi hund och katt

Akutkirurgi utgör en betydande del av den kirurgiska verksamheten, alltifrån exempelvis mindre bitskador till livmoderinflammation, kejsarsnitt eller magomvridning. Inom AniCura kan vi utföra majoriteten av akuta operationer av patienter med livshotande skador, inre blödningar eller infektioner.

Akutavgift

För att kunna erbjuda dygnet runt öppen djursjukvård för akut dåliga djur debiteras en akutavgift och ett jourpåslag på de behandlingar som genomförs.

Ladda ner vår informationsbroschyr, Akuta besök - kort info för dig som vill veta mer

Stockholm (Gärdet)

Sandhamnsgatan 65 115 28 Stockholm
Hitta hit 08-505 102 00