Vi på AniCura Gärdets Djurklinik erbjuder ett stort antal vårdtjänster för hund och katt. Alla vanligt förekommande åtgärder, till exempel vaccination och kastration, debiteras enligt prislistan nedan (gäller tom. december 2020).

Om ditt djur däremot har en mer komplicerad skada, en oklar sjukdomsbild eller kommer in akut är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift. Men varje åtgärd som vi utför – t.ex. ultraljud, röntgen, kirurgiskt ingrepp, sedering, dropp osv. – har ett fastställt pris och du och din veterinär har alltid en dialog om både djurets behandling och kostnaden.

Priser för vanligt förekommande vårdtjänster

Vaccinationer

Id-märkning

Kastration hund

Beror på hundens vikt. Fråga!

Kastration katt

Priserna gäller normalkastration på friska djur.

Läs mer om kastrationer här

Avmaskning inför resa

OBS Medtag djurets pass!

 

Observera att det vid akuta besök dock alltid tillkommer en akutavgift och jourpåslag på åtgärderna.

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

För ytterligare information om priser och behandlingar är du alltid välkommen att ringa oss på 08-505 102 00.