För att minska risken för nosocomiala infektioner och zoonoser - sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor - är det viktigt att vi följer strikta hygienrutiner. Gärdets Djurklinik följer samma rutiner som Djursjukhuset Albano.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett problem som har funnits länge inom humanvården och nu under senare år uppstått som ett problem även hos hund och katt. De resistenta bakterier som ställer till problem inom veterinärvården är framför allt MRSP (meticillinresistent staphylococcus pseudintermedius) och MRSA (meticillinresistent staphylococcus aureus).

På AniCura Djursjukhuset Albano och AniCura Gärdets Djurklinik använder vi en hygienpolicy där de tre viktigaste punkterna är:

Vi arbetar med en restriktiv antibiotikaanvändning

För att minska risk för resistensutveckling hos bakterier är det viktigt med en restriktiv antibiotikaanvändning. Bredspektrumantibiotika samt långa behandlingstider innebär ökad risk för resistensutveckling. Det är sålunda mycket viktigt att antibiotika inte används i onödan. För varje specifikt fall gör vi en bedömning om antibiotika är motiverat som behandling eller om det går att välja ett likvärdigt alternativ.