Här kan du läsa om vad som gäller avseende betalning och vilka alternativ du har om ditt djur är försäkrat.

Den normala rutinen hos oss på AniCura Gärdets Djurklinik är att du betalar kostnaderna för besöket innan ditt djur lämnar sjukhuset. Tveka inte att kontakta om du undrar över något - telefon 08-505 102 00.

Du kan betala kontant och med alla vanligt förekommande kredit- och betalkort.

Vi kan också hjälpa dig att ansöka om Agriakortet, som ger dig möjlighet att dela upp betalningen. Läs mer om Agria kortet här.

Om ditt djur har varit inskrivet lämnar vi uppgift om exakt kostnad i samband med besked och beslut om hemgång. Du kan alltid få en daglig uppdatering avseende den löpande kostnaden om du säger till om detta.

Om du har ditt djur försäkrat betalar du i normalfallet till djursjukhuset och skickar själv kvittot till försäkringsbolaget. Det tar som regel en till två veckor innan du får pengar tillbaka. Men det finns ett alternativ. Du kan välja s.k. direktreglering och då endast betala den del av kostnaden som inte täcks av din försäkring.

Direktreglering – ett smart alternativ

Om ditt djur är försäkrat kan vi hjälpa dig att göra en direktreglering. Det innebär att du betalar din del till oss, dvs. den fasta och ev den rörliga självrisken samt de kostnader som inte försäkringen ersätter. Försäkringsbolaget ersätter sedan oss för de kostnader som din försäkring täcker och du slipper ligga ute med pengar. För att kunna direktreglera behöver vi ditt djurs försäkringsnummer. Vi ber dig därför att alltid ha detta till hands när det är dags för betalning. Eftersom det tar tid att specificera alla åtgärder, kontakta försäkringsbolaget och fakturera dem, tar vi en mindre avgift på 180 kronor för denna tjänst. Direktreglering kan dessvärre inte göras på kvällar eller helger när försäkringsbolagen är stängda. Försäkringsbolagen kan direktreglera under följande tider:

 • Agria 08:00 - 20:00
 • Folksam 08:00 - 16:45
 • If 08:00 - 17:00
 • Sveland 09.00 - 17:00
 • Dina Försäkringar 08:00 - 16:00
 • Moderna Försäkringar 08:00 - 16:00
 • Svedea 09:00 - 16:00

Observera att det inte alltid går att direktreglera trots att ditt försäkringsbolag är öppet för detta. Försäkringstekniska och/eller veterinärmedicinska orsaker kan göra det svårt för försäkringsbolaget att reglera skadan på några minuter. Du får då betala som vanligt, se nedan, för att sedan skicka in din skadeanmälan till försäkringsbolaget som behandlar den så snart som möjligt.

Om du väljer att inte direktreglera

Om du väljer att själv betala besöket/behandlingen på plats skickar du in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag efter besöket hos oss. Skicka in kvittot som du får från oss till försäkringsbolaget och komplettera med:

 • Försäkringsnummer
 • Ditt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Djurets namn
 • Djurets ålder
 • Djurets id-nummer
 • Djurets ev. registreringsnummer

Ange det bankkontonummer på vilket du vill ha den aktuella ersättningen insatt på. Olika försäkringsbolag har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om din reglering vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Självrisker och ersättningsanspråk

Försäkringsbolagen har olika villkor för ersättning beroende av vilken försäkring du har valt. Vid tecknandet väljer du vilket ersättningsbelopp och självrisk du önskar. Många av försäkringsbolagen har en självrisk som består av två olika delar, en fast (grundsjälvrisk) och en rörlig del (rörlig självrisk). Den rörliga självrisken är en procentsats av besökets ersättningsbara kostnad.
Det är viktigt att du sparar ditt djurs försäkringsbrev och tar med det när du kommer till djursjukhuset. På det sättet håller du dig också uppdaterad om vilken försäkring och självrisk du har valt. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor kring villkoren i din försäkring, ersättningstak, självriskbelopp osv.

Tänk på

Eftersom olika försäkringar har olika villkor och ersättningsbelopp kan vi aldrig säga om just din försäkring ersätter en viss behandling. Du måste själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på om behandlingen ersätts och att din försäkring inte har någon reservation som gör att behandlingen inte ersätts på just ditt djur.