Uppdaterad info om SKK röntgen för djurägare

Under hösten kommer djurägare själva få beställa röntgenavläsning samt förbetala avläsningsavgiften för SKK röntgen.

SKK Röntgen

Svenska Kennelklubben, SKK kommer under sensommaren/hösten 2020 att lansera en ny version av vår tjänst digitalröntgen, som kommer att kallas SKK Röntgen. Den kommer i stora drag fungera som den gamla tjänsten men är uppdaterad med nya funktioner för att det ska bli ännu lättare att hantera tjänsten för våra användare.