Utbrott av allvarlig sjukdom för hundar i Norge

Under den senaste veckan har det skett ett flertal dödsfall av hundar primärt i Oslo-området samt andra delar av Norge. Ett flertal fall har kommit in och behandlats på våra norska AniCura-djursjukhus. Orsaken är fortfarande okänd, symtomen är framförallt blodiga diarréer och kräkningar, samt att sjukdomsförloppet har gått väldigt fort.

– Eftersom smittan i nuläget bara finns i Norge finns det inget skäl för svenska hundägare att vara oroliga. Men det är klart att man alltid ska vara observant på sin hund, säger Sandra Göransson, chefsveterinär på AniCura.

Läs hela det norska pressmeddelandet här.

Uppdatering

Inga nya dödsfall har skett under de senaste dygnen, men flera nya fall har rapporterats. Orsaken till dödsfallen har ej kunnat fastställas än. AniCura arbetar tillsammans med norska myndigheter aktivt för att hitta orsaken till sjukdomen och spridningen, samt vårda de insjukna hundarna. 

I nuläget finns inga konstaterade fall i Sverige. Det norska veterinärinstitutet har utfört obduktioner av de första sju hundarna som insjuknade men har ännu inte fastslagit dödsorsaken. Om det handlar om virus, bakterier, svamp eller parasiter utvärderas fortsatt. Enligt de norska livsmedelsmyndigheterna finns det för närvarande inga tecken på att mat, råttgift, salmonella eller campylobacter orsakar sjukdomen. Arbetet med att hitta orsaken till dödsfallen fortsätter och förhoppningsvis vet man mer inom kort.

Denna text uppdateras löpande!

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att hundar får diaréer och kräkningar och kan bero på olika orsaker. Håll däremot utkik över hur hunden mår och uppmärksamma om allmäntillståndet snabbt förändras. Kontakta din närmsta veterinär om hunden drabbas av blodig diarré eller blodiga kräkningar.

Bra råd för hundägare

Hittills har sjukdomen endast påvisats i Norge, men på grund av ovissheten i sjukdomsläget rekommenderar vi alla hundägare att följa nedan råd, som också meddelas av den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Mattillsynet):

Läs vidare