Ormarna har vaknat till liv

Nu kommer värmen och med den vaknar huggormarna. Huggormar är i grunden fredliga djur som gör nytta i naturen, men blir de störda kan de vara farliga för både hund och katt.

Skulle ditt djur bli biten, ger våra veterinärer följande råd:

1. Håll djuret stilla för att i möjligaste mån hindra giftet att sprida sig.

2. Bär om möjligt djuret hem om ormbettet skett på promenad. Förr gav man ofta kortison i direkt anslutning men det görs inte längre rutinmässigt då det inte bevisat någon gynnsam effekt.

3. Låt veterinär undersöka djuret så snart som möjligt efter ett ormbett. Om allmäntillståndet är nedsatt och/eller djuret har kraftig svullnad och smärta bör veterinär kontaktas omgående.

Blir ditt djur ormbiten kontakta ALLTID veterinär omgående.