Valpen är ett flockdjur

Valpen kommer från trygga omgivningar, där alla människor, djur, lukter och ljud har varit välkända och inte skapat oro.

Från sekunden valpen lämnar uppfödaren har man ett ansvar för att valpen lär sig vara lika trygg med allt nytt den ska lära sig. Åka bil, umgås med nya djur, nya dofter, nya ljud, nya människor, ny natur, ny stad, ny mat, nya vanor, nya regler – men framför allt ska den först lära sig en tillvaro utan sin mamma och sina syskon. Tills nu har den bott i en trygg flock, nu ska den stå på egna ben och ska skapa en relation med en ny flock.

Valpen blir snabbast lugn och trygg om den får vara i sin nya flocks närhet hela tiden. Den bör sova i närheten (det är inte samma sak som i sängen) och vakna upp igen i närvaro av flocken. Låt gärna valpen sova så den ser dig, eller lägg dig på en madrass på golvet där den senare ska ha sin sovplats. På det sättet känner den sig inte lämnad, utan succesivt lär den sig att falla till ro på ett tryggt ställe. Ha gärna valpens bädd stående på en lugn plats, gärna lite övertäckt. Där får valpen vara i fred och blir aldrig störd. En liten valp ska lära sig långsamt att vara ensam korta stunder, och första tiden bör den inte vara ensam alls, såvida den inte har sällskap av annan lugn hund i hemmet.

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.