Legitimerad Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2012

Specialist i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Kardiologi och ultraljud