Legitimerad Veterinär

Olof har påbörjat utbildningen till specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Utbildning

Veterinärexamen 2012

Specialområde

Kardiologi och ultraljud