Legitimerad Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen  Specialist i hundens och kattens sjukdomar 2017.

Specialområde

Mjukdelskirurgi, ögonsjukdomar och ögonkirurgi