Legitimerad sjukgymnast
Godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård