Gruppledare telefon.
Telefonist

Anita ansvarar för telefonväxeln