Gruppledare på stationärvårdsavdelningen
Legitimerad djursjukskötare

Elisabeth är ansvarig för sköterskeelever och praktikanter.

Utbildning

Leg. Djursjukskötare 2013

Specialområde

Elev och praktikantansvar