Teamledare på stationärvårdsavdelningen

Utbildning

Leg. Djursjukskötare 2013

Specialområde

Elev och praktikantansvar

Elisabeth legitimerad djursjukskötare och är även ansvarig för sköterskeelever och praktikanter.