Gruppledare på stationärvårdsavdelningen
Legitimerad djursjukskötare

Elisabeth legitimerad djursjukskötare och är även ansvarig för sköterskeelever och praktikanter.

Utbildning

Leg. Djursjukskötare 2013

Specialområde

Elev och praktikantansvar