Legitimerad djursjukskötare

Angela är drivande i arbetet med att vi ska bli certifierade som kattvänlig klinik, eller som det heter på engelska Cat Friendly Clinic (CFC). Konceptet är framtaget av International Society of Feline Medicine (ISFM). 

Angela går just nu i en tvåårig utbildning, ISFM Advanced Feline Behaviour for Veterinary Professionals och har tidigare gått kurser som exempelvis ISFM Foundation Diploma in Feline Nursing.