Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

Leg djursjukskötare 2013

Specialområde

Omsorgssköterska

Anders är omsorgssköterska och arbetar mycket med foderrådgivning, Hd röntgen, vaccinering och patientuppföljning.