Bemanningsansvarig

Marika är legitimerad Djursjukskötare och arbetade hos oss redan vid starten 1988. Hon har haft olika ansvarsområden som djursjukskötare genom åren och deltagit vid flertalet vidareutbildningar inom djursjukvård samt arbetsrättsliga områden. Sedan 2008 viger hon huvudsakligen sin tid åt schema- och bemanningsfrågor.

Utbildning

Legitimerad Djursjukskötare.