Vi vet idag att risken för sjukdomar som diabetes och ledsjukdomar minskar om hunden och katten är normalviktiga. Vi vet också att övervikt i många fall påverkar livslängden negativt. Därför erbjuder vi individuellt anpassade viktminskningsprogram.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10

Hos oss hjälper vi din hund och katt till en hållbar form!

Fetma är en stor orsak till sjukdomar hos djur och liksom hos människor kan djur utveckla följdsjukdomar på grund av övervikt. Exempel på dessa är artros, hjärt­kärlsjukdomar, cancer och diabetes.

Vi erbjuder individuellt anpassade viktminskningsprogram för ditt husdjur. Innan programmet startas görs i de flesta fall en undersökning av en veterinär för att bedöma djurets allmäntillstånd. Vår leg. djursjukskötare och/eller leg. fysioterapeut coachar dig sedan genom programmet med tips om matval, portionsstorlek, rutiner och träningsvanor. Under viktprogrammet besöker du oss regelbundet för att väga ditt djur, samt för att se till så att viktminskningen sker i en hälsosam takt.

Hur vet man om hunden eller katten lider av över- eller undervikt?

Vi använder oss av en skala, Body Conditioning Score (BCS) där man gör en uppskattning av kroppshullet för att bedöma om djuret är överviktig eller underviktig. Vi utgår från hur djuret ser ut och känns, eftersom vikten inte alltid är tillräcklig för att avgöra om den är i god form.

BCS-skalan består av nio steg, från 1 (utmärglad) till 9 (grav fetma). Några av de faktorer som bedöms är hundens revben, midja och buk. En hund eller katt med 4-5 poäng har perfekt form. Det betyder att djuret är välproportionerligt med revben som är lätta att känna, en tydlig midja när du ser på den uppifrån och en buk som smiter åt bakom revbenen när du tittar på den från sidan.

Våra leg. djursjukskötare och leg. fysioterapeuter hjälper dig att bedöma kroppshull BCS för ditt djur.

 

Vi rekommenderar regelbundna besök så att vi tillsammans kan se till att ditt djurs kroppshull inte förändras med åldern.

Tecknar du vårt abonnemang AniPlan så ingår ett veterinärbesök/år vaccinationer och viktrådgivning.

 

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10