Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll är vanliga utredningar inom reproduktion och gynekologi.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10

Vårt reproduktionsteam består av både veterinär, sköterskor och laboratoriepersonal som har särskilt intresse, stor kunskap och erfarenhet i avel och uppfödning. Du kan vända dig till oss med frågor rörande t.ex. parning, dräktighet, valpning, vid frågor rörande de nyfödda valparna, vid fertilitetsproblem, löpningsrubbningar, kontroll av spermakvalitet, inseminationer, kastration.

Progesteron

Vi kan på vårt eget lab analysera hormonet progesteron i blodet, för bland annat bestämning av optimal parningstidpunkt. Ni får då svar samma dag som provet tas. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste orsaken till att tiken går tom.

Andra prover / test / bedömningar

På vårt lab bedömer vi även vaginal cytologi och spermakvalitet med bl a spermiekoncentration. Sekretet från prostatan kan undersökas för att upptäcka ev problem,  och vi utför bakt odlingar vid infektionsmisstanke.

Artificiell insemination

Vi kan även utföra artificiell insemination. Detta kan göras med färsk eller  kyld sperma. Vid frusen sperma kan vi hänvisa er vidare. Vid planerad insemination, kontakta oss i god tid. Möjlighet kan finnas att få hjälp i en mer akut uppkommen situation.

Ultraljudsundersökningar

Vi har även möjlighet till ultraljudsundersökningar  för bland annat dräktighetskontroll med bedömning av foster, kontroll av valpar i samband med förlossning och bedömning av könsorgan vid störningar i fertiliteten.

 

Artificiell insemination

Artificiell insemination innebär att veterinären på konstgjord väg överför sperma till tikens könsorgan. Idag finns tre olika metoder för att inseminera en tik – färsk, kyld eller fryst sperma. Det är endast veterinärer med särskild kompetens inom reproduktion som får utföra insemination av hund, varav ett flertal arbetar inom AniCura.

Fertilitetsutredning tik

Om tiken har varit svår att para eller få dräktig kan en fertilitetsutredning utföras. Veterinären gör då en undersökning för att kunna upptäcka sådant som skulle kunna försvåra en parning eller valpning, exempelvis förträngningar eller missbildningar. I samband med undersökningen tas ofta ett vaginalutstryk och/eller progesteronprov. Vidare undersöknning av könsorganens utseende kan göras med hjälp av ultraljud.

Spermaprov

Vid fertilitetsutredning av hanhunden tas ett spermaprov för att kontrollera spermans kvalitet. Spermiernas utseende, motilitet (rörlighet) samt eventuella defekter bedöms i mikroskop. Det är en fördel om man vid provtagningen har en löptik närvarande. Dock brukar det med de flesta hanhundar gå bra även utan.

Progesteronprov

För att kunna avgöra optimal tidpunkt för parning av en tik som löper, mäts progesteronhalten i blodet, ofta i flera dagar i följd. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste orsaken till att tiken går tom.

Vaginalutstryk

Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i tikens vaginalslemhinna. En tops rullas mot vaginalslemhinnan i syfte att samla in celler som sedan stryks av mot ett objektglas, där de färgas så att de olika celltyperna kan identifieras. Vaginalutstryk kan användas för att bestämma var i löpcykeln tiken befinner sig eller då man misstänker sjukdomstillstånd i vagina. Ofta tas vaginalutstryk under den period då tiken beräknas närma sig ägglossning.

Vid tjuvparning

Om tiken blivit tjuvparad finns möjlighet att framkalla abort genom medicinsk behandling. Ett hormonpreparat ges i injektionsform två gånger med 24 timmars mellanrum och följs upp med en ultraljudsundersökning av livmodern för att kontrollera att behandlingen har haft önskad effekt.  

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10