På reproduktionsmottagningen kan du få hjälp med utredning och behandling av medicinska tillstånd kopplade till reproduktionsorganen.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10

Hos oss kan vi erbjuda nedan diagnostik:

Progesteron

Vi kan på vårt eget lab analysera hormonet progesteron i blodet, för bland annat bestämning av optimal parningstidpunkt. Ni får då svar samma dag som provet tas. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste orsaken till att tiken går tom.

Vaginalutstryk

Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i tikens vaginalslemhinna. En tops rullas mot vaginalslemhinnan i syfte att samla in celler som sedan stryks av mot ett objektglas, där de färgas så att de olika celltyperna kan identifieras. Vaginalutstryk kan användas för att bestämma var i löpcykeln tiken befinner sig eller då man misstänker sjukdomstillstånd i vagina. Ofta tas vaginalutstryk under den period då tiken beräknas närma sig ägglossning.

Ultraljudsundersökningar

Vi har även möjlighet till ultraljudsundersökningar  för bland annat dräktighetskontroll med bedömning av foster, kontroll av valpar i samband med förlossning och bedömning av könsorgan vid störningar i fertiliteten.

Fertilitetsutredning tik

Om tiken har varit svår att para eller få dräktig kan en fertilitetsutredning utföras. Veterinären gör då en undersökning för att kunna upptäcka sådant som skulle kunna försvåra en parning eller valpning, exempelvis förträngningar eller missbildningar. I samband med undersökningen tas ofta ett vaginalutstryk och/eller progesteronprov. Vidare undersöknning av könsorganens utseende kan göras med hjälp av ultraljud.

Vid tjuvparning

Om tiken blivit tjuvparad finns möjlighet att framkalla abort genom medicinsk behandling. Ett hormonpreparat ges i injektionsform två gånger med 24 timmars mellanrum och följs upp med en ultraljudsundersökning av livmodern för att kontrollera att behandlingen har haft önskad effekt.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10