Massage är en mycket gammal behandlingsmetod, där händerna mekaniskt bearbetar mjukdelar, främst muskulaturen men även hud och bindväv. Det finns många olika former av massage, en av de mest välkända massageformerna är klassisk ”svensk” massage.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10

Idag används massage som en viktig del av rehabiliteringen inom djursjukvård. Massagen har fått en allt större betydelse, inte minst för våra arbetande hundar och sporthundar.

Genom massagen kan relationen mellan djurägare och hunden eller katten stärkas. Massage innebär också beröring som är viktig för både människa och djur. Genom att lära känna djurets kropp kan defekter lättare upptäckas, innan de har hunnit bli för omfattande.

Massagens effekt i kroppen

Vid beröring minskar stresshormoner och detta kan i sin tur sänka blodtrycket. Hunden eller katten kan få långsammare andning och tarmrörelserna kan öka i aktivitet vilket innebär att djuret ofta måste kissa eller bajsa direkt efter massagen. Massage kan också hjälpa till att frigöra endorfiner som kan sägas vara kroppens egna naturliga smärtlindring. Många djur njuter av massage och det kan även hjälpa till att minska stress, oro och obehag.

Massagens övriga effekter:

När är massage lämpligt?

När bör massage undvikas?

Hur går massagen till?

Massagen underlättas om djuret och ägaren samarbetar bra. Om djuret spjärnar emot och inte uppskattar situationen kan effekten bli sämre. När hunden eller katten vant sig vid massage brukar den slappna av och njuta av beröringen. Kom ihåg att djur är individer och tar olika lång tid på sig att acceptera massage.

Vid massage är det bra att vara ensam med sin hund eller katt för att få en så lugn och ostörd situation som möjligt. Djuret behöver vänja sig successivt vid massage - det kan vara bra att ge kortare behandling de första gångerna.

Prata och beröm under massagen och försök lägga märke till djurets gensvar på massagen t ex via ögon, öron, svans, andning och ljud. Hundens eller kattens kroppsspråk säger mycket om hur den upplever massagen, till exempel om den har ont på ett visst ställe eller om den njuter.

Kom ihåg

Utför massage på din hund eller katt efter att någon som kan massage visat hur det går till.

Anpassa behandlingen så att den inte pågår för länge och för djupgående i början. Ibland kan djur vara kittliga eller tycka att vissa områden på kroppen kan vara obehagliga att få massage på. Försök vara mjuk i händerna och undvik nypande fingrar. Låt massagen ta den tid som behövs - det kan ta tid för djuret att vänja sig vid massagen.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10