Kemisk kastrering av hund

Kemisk kastrering är till skillnad från kirurgisk kastrering en reversibel process. Behandlingen skiljer sig åt för hanhundar och tikar.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10

Kemisk kastrering av hanhundar

Vid kemisk, eller medicinsk, kastrering av hanhund förs ett hormonimplantat in under huden. Implantatet verkar genom att testiklarnas aktivitet undertrycks. Hundens testiklar minskar kraftigt i storlek och håller sig små så länge effekten av implantatet finns. När testiklarna återigen växer till, betyder det att effekten är på väg att försvinna ur kroppen.

Behandling med hormoner syftar främst till att undersöka om ett oönskat beteende hos hanhund försvinner. Om hunden visar positivt resultat av hormonbehandlingen fungerar vanligtvis också kastration.

Kemisk kastrering räknas som dopning. Hanhunden måste genomgå en karenstid på sex månader från avslutad behandling innan den får ställas ut eller tävla. Det finns inga dispensmöjligheter för hanhundar.

Implantaten finns i två styrkor. Den lägsta styrkan har effekt minst ett halvt år (hos mindre hundar, något längre), medan den höga styrkan verkar i ca ett år. Första gången som implantatet provas ut på hunden väljs vanligtvis det med den lägre verkningstiden, för att se vilken effekt en kastration skulle ha på individen.

Det tar ca sex veckor för implantatet att ge full effekt på könsdrift och befruktningsförmåga, så behandlade hundar bör fortsatt hållas separerade från löpande tikar under denna period. Vid upprepad implantering inom angiven tid efter det senaste implantatet, har läkemedlet omedelbar effekt.

Sidoeffekter

Hos en del hundar ses en lokal reaktion vid injektionsstället, i form av övergående svullnad eller lindrig inflammation i underhuden. Liksom vid kirurgisk kastration kan hunden ha en ökad tendens att gå upp i vikt samt i sällsynta fall få förändrad pälskvalitet eller urininkontinens.

Implantatet kan inledningsvis leda till att kroppens produktion av testosteronet ökar, tills det efter några veckor försvinner som i ett led i kroppens egen återkopplingsmekanismer. Detta innebär att hunden under de första veckorna kan bli mer påverkad av sitt testosteron, men detta anses vara ovanligt.

Kemisk kastrering av tikar

Kemisk kastrering av tik syftar främst till att styra deras löp, genom att skjuta upp det en kortare eller längre tid. Tiken kan få hormoner för att skjuta på löp eller eliminera den naturliga löpcykeln. Löpen uteblir och tiken kan under denna period inte bli dräktig.

Den första behandlingen ges under anöstrus (viloperioden mellan löp) och helst efter tikens andra löp. Långvarig hormonbehandling kan medföra risker för sjukdomar som livmoderinflammation och/eller juvertumörer (beroende på preparat). Till skillnad från kirurgisk kastrering, är kemisk kastrering en reversibel process. En tik kan alltså användas till avel efter en avslutad kemisk kastrering.

Kemisk kastrering räknas som dopning enligt Svenska kennelklubbens regelverk. Det finns en generell dispens för tikar som har genomgått en kemisk kastrering, det vill säga fått en p-spruta eller genomgått en kirurgisk kastrering.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10