Kirurgi i bukhålan inbegriper såväl okomplicerade ingrepp som kastrationer, som större, ofta akuta operationer, såsom avlägsnande av en inflammerad livmoder.

Falun

Samuelsdalsvägen 2B 791 61 Falun
Hitta hit 023-646 10

Kirurgi är ett brett ämnesområde som omfattar många olika typer av kirurgiska ingrepp och specialiteter. Vår operationsavdelning är utrustad med modern teknik och välutbildad personal. De flesta operationer kan göras hos oss. Allt ifrån de vanligaste operationerna som kastrering, juvertumörer och livmoderinflammation (pyometra), till mer avancerade operationer som svårare tumörer, ögon- och brösthålsoperationer. Vi har även en ortopedikirurgiskavdelning.

Det finns ett stort antal bukkirurgiska ingrepp. Till de vanligaste hör avlägsnande av äggstockar och livmoder (OHE) vid kastration eller som en del av behandlingen vid livmoderinflammation, samt operation i tarmen i samband med att ett främmande föremål orsakat stopp. Operationer i urinblåsan görs ofta för att avlägsna urinsten, och kan eventuellt även utföras med hjälp av endoskopi, dvs titthålskirurgi. Ett annat exempel på bukoperation är korrigering av medfödd kärlmissbildning i levern.