Det är på polikliniken de inledande undersökningarna görs på ditt djur och här får du oftast träffa både veterinär och sköterska.

Har du beställt tid hos oss på AniCura Falu Djursjukhus för att få hjälp med ditt djur så hamnar du oftast först på den polikliniska avdelningen. Avdelningen består idag av nio undersökningsrum, ett röntgenrum och två ultraljudsrum, några av rummen är specialutrustade för specifika undersökningar t.ex. ögonundersökningar och hjärtultraljud. Några rum har egen ingång direkt utifrån, vilket är en fördel om ditt djur blir stressat av att sitta i väntrummet bland andra djur.

Utifrån symtomen som djuret har och efter en inledande undersökning på ditt djur, där du oftast får träffa både veterinär och sköterska, så går man eventuellt vidare med olika provtagningar och mer ingående undersökningar som t.ex. röntgenkontroll ultraljud eller datortomografi. 

Förutom att hjälpa djur med symtom på sjukdom så utför vi också andra undersökningar på polikliniken såsom höftledsröntgen, vaccinationer, ögonlysning, dräktighetsundersökning, besiktning av valp-/kattkullar m.m.

Läs mer under våra tjänster.