Om ditt djur behöver stanna för vidare utredning eller vård skrivs djuret in på stationärvårdsavdelningen. På avdelningen vårdas även djur efter operativa ingrepp.

Vårdavdelningen

Djuren på vårdavdelningen undersöks dagligen av en veterinär. Djuren medicineras, pysslas om och man ser till att alla har det rent och fint i sina burar. 

Vi har personal på plats dygnet runt så att djuren får god vård och uppsikt även nattetid. Alla djur utfodras efter sina specifika behov.

Varje dag kontaktas djurägaren per telefon av ansvarig veterinär eller djursjukskötare. Djurägaren får då information om hur djuret mår, eventuella nya behandlingar eller utredningar som ska göras samt en uppdatering av kostnaden för patienten.

Vårdavdelningen är uppdelad i separata avdelningar för katter och hundar samt en avdelning för de djur som behöver vara isolerade pga. smittrisk.

Hundavdelning

Hundarna bor i en egen bur med filt och vattenskål. De rastas i koppel på grönytor, minst fem gånger per dag.

Kattavdelning

Katterna har en egen avdelning för att minska stressen. Alla har varsin bur med filt, kattlåda samt matplats. För de som är lite försiktiga finns det små katthus att ha i buren. Vi har även möjlighet att visa speciella kattfilmer. Akvariefiskar och småfåglar tillhör favoriterna.

Infektionsavdelning

Vid misstanke om eller vid fastställd smittsam sjukdom har vi möjlighet att hålla dessa patienter på en egen avdelning som är separerad från övriga inneliggande patienter. Behandling och medicinering av dessa patienter sker på infektionsavdelningen. Hundar som är inneliggande här rastas i en separat rastgård.

Intensivvård

Vid vissa tillstånd kan patienten vara så dålig att det behövs kontinuerlig övervakning, medicinering, behandling och syrgasterapi. Till dessa patienter har vi speciella platser.

När det är dags för hemgång badas eller borstas hundarna och katterna görs fina. Djurägaren hämtar vanligen sitt djur på eftermiddagen och får då träffa veterinären som tagit hand om djuret. Då får man även ett skriftligt hemgångsråd med information om eftervård samt medicinering och av just ditt djur.