Toggle menu

Rehabilitering- & Friskvårdsavdelningen


Rehab och sjukgymnastik för djur som har sjukdomar eller skador i rörelseappparaten, är en viktig del av den veterinärmedicinska behandlingen.

Vi kan erbjuda Ert djur individanpassad behandling och träning.

Det finns flera olika behandlings- och träningsformer vid sjukgymnastik och rehabilitering, såsom vattenterapi, vibrationsplatta samt individanpassade träningsprogram.

Aktuell rehabiliteringsform anpassas utifrån djurets behov och förmåga.