Kirurgi är ett brett ämnesområde som omfattar många olika typer av kirurgiska ingrepp och specialiteter. Vår operationsavdelning är utrustad med modern teknik och välutbildad personal.

De flesta operationer kan göras hos oss på AniCura Falu Djursjukhus. Allt ifrån de vanligaste operationerna som kastrering, juvertumörer och livmoderinflammation (pyometra), till mer avancerade operationer som svårare tumörer, ögon- och brösthålsoperationer. Vi har även en ortopedikirurgiskavdelning.

Hundar och katter är de vanligaste patienterna men vi har även kaniner, marsvin, råttor och iller.

En vanlig dag består av inplanerade och bokade operationer, men under dagen tillkommer även akutoperationer. Vid planerade operationer så tas djuret in på morgonen av en veterinär och sköterska. Du som djurägare får information om operationen, eftervården och har möjlighet att ställa frågor. Operationen sker under dagen och när den är klar så ringer vi djurägaren och berättar hur operationen gått, vidare behandling och när djuret får gå hem. De flesta djur går hem samma dag, men ibland kan djuret behöva stanna ett eller flera dygn för t.ex. smärtlindring. Vi har personal som tar hand om ditt djur dygnets alla timmar.

Under operationen behöver ditt djur vara sövt. För att göra det så säkert som möjligt så lyssnar en veterinär på hjärta och lungor och i vissa fall tar vi blodprov eller ultraljud på hjärtat. Alla patienter kopplas upp mot en monitor där vi kan kontrollera EKG, syremättnad, koldioxid i utandningen, blodtryck, djurets temperatur etc..

Då ingen operation är den andra lik och alla djur är individer, använder vi olika anestesi-protokoll för att skräddarsy anestesin så att den och operationen blir så säker och smärtfri som möjligt för just ditt djur. Våra sköterskor är välutbildade i anestesi.

När djuret går hem får du ett hemgångsråd med dig och du kan boka en återbesökstid för uppföljning av operationen och eventuellt suturtagning.