AniCura Falu Djursjukhus är ett modernt djursjukhus med jourverksamhet som ligger i Falun. AniCura Borlängekliniken och AniCura Ludvikakliniken är våra filialer, som öppnades november 2009 respektive september 2012. Vi inriktar oss på mindre sällskapsdjur, främst hundar och katter.

Varje år kommer ca 27 000 patienter till oss för vård. Vi fungerar även som remissinstans för andra veterinärer i regionen. Vi erbjuder bland annat specialkompetens inom kirurgi, ögon och hud. Tillsammans är vi ca 100 anställda, alla med ett stort intresse för djur.

AniCura Falu Djursjukhus och dess filialer är medlem i Svenska Djursjukhusföreningen.

Falu Djursjukhus AB grundades 1988 och vår affärsidé och målsättning var att vi skulle tillhandahålla och erbjuda djursjukvård av hög kvalité på vård och omsorg om djur och djurägare. För att följa med utvecklingen framåt inom veterinärmedicin har vi de senaste åren genomfört en rad stora projekt, förändringar, utbyggnationer och omorganisationer.

I november 2011 etablerade vi oss tillsammans med tre andra djursjukhus som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden med exklusivt fokus på sällskapsdjur – då under namnet Djursjukhusgruppen, nu under namnet AniCura. För oss innebär det ett internationellt samarbete och att vi breddar vår kunskap. För dig innebär det samma trygga och välbekanta känsla när du besöker oss och tillgång till ännu mer avancerad vård.