Vikten av att kastrera sin katt

I Sverige finns ett stort antal oönskade och hemlösa katter. Vi uppmuntrar alla som inte ska ta ungar på sin katt att kastrera den. Det är även av största vikt att id-märka sin katt så att man lätt kan identifiera den om den springer bort.

Det kan finnas olika anledningar till att katter kastreras. Om inte katten ska användas i avel är det en god idé att låta katten kastreras. Katter är väldigt fertila så en okastrerad honkatt kan snabbt bli dräktig om hon är ute. Genom kastrering försvinner kattens sexualdrift och följaktligen uteblir beteenden som hör ihop med det, såsom löpbeteende hos honkatter och doftmarkeringar och skrik efter det motsatta könet hos hankatter. En kastrerad hankatt hamnar inte lika ofta i slagsmål, rymmer inte hemifrån i samma utsträckning och mår ofta bra av att slippa stressen som följer med revirmarkering och dominans. Vid kastration av hankatter bidrar man också till att minska antalet oönskade dräktigheter.