Tandproblem hos katt

De vanligaste tandproblemen hos katter är tandsten, periodontit och tandresorption/FORL.

De allra flesta katter drabbas någon gång i livet av ett eller flera av dessa tillstånd och obehandlade medför de smärta och obehag i munhålan samt bakterieväxt kring de drabbade tänderna. Bakterier förs sedan ut i blodbanan och ger upphov till bakteriella abscesser på andra ställen i kroppen. God munhygien är A och O för ett långt och friskt kattliv. Detta kan uppnås med regelbunden tandborstning på din katt.

Hur utvecklas periodontit?

Foderpartiklar och bakterier samlas längs tandköttskanten och bildar plack. Om placken inte avlägsnas reagerar mineraler i saliven med placken och tandsten bildas. Tandsten retar tandköttet och orsakar tandköttsinflammation. Detta leder till fickbildning mellan tänder och tandkött, och främjar bakterieväxt i munhålan. Tillståndet kallas periodontit och det kan medföra lösa tänder, tandrotsabscesser, nedbrytning av benvävnaden runt tanden samt infektion. Hög ålder och dålig hälsa är faktorer som kan bidra till uppkomsten av periodontit. Katter som inte äter torrfoder och som inte får tänderna rengjorda dagligen drabbas oftare av tandproblem eftersom de snabbare får tandsten. Detsamma gäller katter som slickar sig mycket i pälsen, då de kan få mycket hår som sitter fast mellan tänderna, vilket ger upphov till bakterieansamling och tandköttssjukdom.

Symtom på periodontit

En del katter kliar sig runt munnen på grund av smärta eller obehag, eller drar sig för att öppna munnen. Andra symtom kan vara bristande aptit, problem med att tugga, salivering eller beteendeförändringar såsom aggression, retlighet eller nedstämdhet. Det är ovanligt att en katt har alla dessa symtom.

Periodontit delas in i flera stadier utifrån hur långt framskriden sjukdomen är.

Stadium ett och två behandlas genom avlägsnande av tandsten och polering av tänderna under narkos hos veterinären, kombinerat med förebyggande vård i hemmet. Stadium tre och fyra behandlas likadant men kan även behöva kompletteras tandutdragning och ibland tandköttskirurgi för att åtgärda värre skador. 

Periodontit är ett irreversibelt tillstånd, så den bästa behandlingen är att försöka förebygga att sjukdomen aldrig utvecklas. Den bästa förebyggande åtgärden är daglig tandborstning. Det finns särskild utvecklade tandborstar och tandkräm till katter, eller så kan särskilt tandsköljmedel användas. Flera av de stora fodertillverkarna har utvecklat specialfoder som ska ta bort plack och på så sätt minska uppkomsten av tandsten. Sådant foder finns som fullfoder, godbitar eller delfoder.

FORL eller TR

Katter har också en annan sjukdom som heter FORL eller TR. Detta är en tanddefekt som innebär att delar av tanden bryts ner inifrån. Sjukdomen är vanlig hos kattdjur, enligt vissa studier förekommer den hos 60 % av alla katter över fem år. Det finns ingen behandling som stoppar nedbrytningsprocessen när den väl är igång. Tillståndet är smärtsamt och bör åtgärdas fort. Det är därför lämpligt att låta undersöka kattens tänder regelbundet.

När diagnosen FORL/TR har ställts består behandlingen av tandutdragning. Om rötterna på den drabbade tanden har blivit förbenade kan det vara nödvändigt att borra bort tandkronan.

Om katten har otur och bryter av en tand ska denna behandlas. Om tandens pulpa är blottad bör tanden få en fylllning eller rotfyllning, alternativt så kan tanden behöva dras ut. Tandfrakturer ska alltid behandlas oavsett om det rör sig om en mjölktand eller en permanent tand. En bruten tand som lämnas obehandlad kan medföra smärta under lång tid.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig